- A székely néphagyomány és az ősi magyar értékrend megőrzése és népszerűsítése.

- A többgenerációs család összetartó erejének megőrzése, a szülők és nagyszülők szerepének tisztelete.

- Az emberi életszakaszok, - a szülés-születés,  gyermekkor, férfi, női szerep, időskor, halál, - méltóságának megadása és továbbadása.

- Törekvés a spirituális értékrend, gondolkodásmód megvalósítására, amely az ember testi-lelki-szellemi fejlődését szolgálja.

- Az ősi, népi gyógymódok megőrzése, alkalmazása, az egészséges életmód népszerűsítése.
- Népviselet, néptáncok, népszokások felelevenítése és hagyományos népművészeti tevékenységek támogatása.

- Az ősi magyar és székely szakrális helyek felkeresése, újraélesztése és megismertetése.

- A hagyományos magyar értékrend ünnepeinek támogatása és megtartása.

- Tanulmányi és szakrális kirándulások, táborok, előadások szervezése.

- Olyan kis közösségek létrehozása és támogatása, amelyek önellátó és környezetbarát elvek alapján működnek, gazdasági tevékenységük alapelve az esélyegyenlőség és az emberi értékek tiszteletben tartása valamint kaláka jelleggel egymás kölcsönös segítése.