Kep

 

Matematika tagozatos gimnázium elvégzése után, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem diplomát, így alapvégzettségem szerint, a számok racionális aspektusával foglalkoztam sok éven át tradicionális kínai térrendezéshez, azaz a Feng Shui-hoz több mint egy évtizedes kapcsolat fűz. Nem sokkal az után kezdtem el foglalkozni ezzel a csodálatos, ősi tudománnyal, hogy Magyarországon is elérhetővé vált.

A számokkal való szoros kapcsolatom Feng Shui tanácsadóként sem szűnt meg, sőt még inkább elmélyült, hiszen ez a tudomány a számok elvont jelentéseivel, mélyebb értelmezésével foglalkozik. Az évek során elsajátítottam Feng Shui különböző irányzatait, a kínai asztrológiát, és számos egyéb, - a Feng Shuival szorosan összefüggő – tanulmányt is végeztem, mint például földsugárzás-mérést (radiesztézia), vagy grafo-pszicho-morbo analízist, regressziós pszichoterápiát, stb., amely ismeretek szintén nagy segítségemre vannak abban, hogy egy-egy Feng Shui tanácsadás alkalmával a hozzám fordulókat a legjobb tudásommal szolgálhassam. Meggyőződésem, hogy ezen az úton csak folyamatos tanulással, a belső értékek állandó gyarapításával, önzetlenül, embertársaink iránt érzett őszinte szeretettel, az élet iránti mély hálával és alázattal lehet és szabad járni.

      

Vissza