KARÁCSONYI SPIRÁL SZERTARTÁS

SpiralA Szertartás mindig kiemelkedés a hétköznapokból, visszakapcsolódás az égi rend és rendszerhez, az Egységhez. A lényege az idő és az élet megszentelése az átélt élmény által, magas energia és tudatszinten, megváltozott tudatállapotban.
A Spirál Szertartás, amelyet 11 éve, minden évben megtartunk a karácsonyt megelőző időszakban, jelképezi az örök körforgást, az élet útját, a Forrástól a megszületésen át, egészen a halál pillanatáig. A Kapun való átlépést Küszöbön át az Eresz aljáig. Ősi, bennünk élő kép ez. A Szertartás során kezünkben gyertyával megyünk végig a kintről befelé haladó spirálon. Lelkünkben összegezve az eddig bejárt életutat, az elmúlt év történéseit, s minden fájdalmunkat, idejét múlt mintáinkat letehetjük az isteni jelenlétet szimbolizáló belső fénynél. Majd megtisztulva fogadhatjuk az áldást, teret adva magunkban a jövő történéseinek, és gyújthatjuk meg az új élet lángját. A kifelé haladás a születés, újjászületés, gyógyulás, fejlődés, kiáradás belső útja. A spirál íveinél megjelenik a kapcsolódás lehetősége az előző életkör történéseihez, miközben egy új, magasabb szinten folytatódik tovább az élet.

A karácsonyi Spirál Szertartáskor összekapcsolódunk azzal az Erővel, ami nagyobb nálunk. Ami kívül esik az idő határain. Ahol a múlt és a jövő összefolyik s jelenbe fordul. Amerre a Lélek és a Szellem is mozdul. Mert ez az áramló mozgás, mindig valami nagyobb Egész felé tart. A Szeretet útján haladva.

 

 

Vissza